Our Process

SCROLL
 • 1/4

  Planning

  The first step for Linker is to understand the client as much as ourselves. This step is the basis of our planning process. We start off by analyzing the needs, environmental factors and competitors of our client being aware of all the dynamics regardless of the sector of our client. The phase of positioning the whole character of the client accurately starts here. Linker için işin ilk adımı müşteriyi, en az kendisi kadar iyi anlamaktır. Bu planlama sürecimizin temel taşıdır. Müşterimizin sektörü ne olursa olsun tüm dinamiklerine hâkim olarak ihtiyaçlarını, çevresel faktörlerini ve rakiplerini analiz ederek yola çıkıyoruz. Müşterinin tüm karakterini doğru ve yerinde konumlandırma aşamaları da burada başlıyor.

 • 2/4

  Strategy

  The work to be different does not mean that it’s a well-done work. We consider whether the communication to be established is a suitable solution fulfilling the needs of the client or not and also the target group to establish a bond with the brand, not the communication to be different. We approach our clients with this principle. We analyze the needs of our clients and the dynamics of the target group well and create the most suitable solution that will establish a connection between the two. As a matter of fact, the name “Linker” is based on this connection. --- İşin farklı olması iyi olduğu anlamına gelmez. Biz yapılacak iletişimin farklı olmasına değil müşterinin ihtiyacını karşılayacak uygun bir çözüm olup olmadığına ve hedef kitlenin marka ile arasında bir bağ kurabilmesine bakıyoruz. Müşterilerimize de bu ilkeyle yaklaşıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve hedef kitlenin dinamiklerini iyi çözümleyip ortaya ikisi arasında bağ kurabilecek en uygun çözümü üretiyoruz. Zaten “Linker” ismi de bu kurulan bağdan geliy

 • 3/4

  Work

  When we have a good command of the client, the sector it belongs to and all the dynamics of its target group, we set a strategy accordingly. Afterwards, we reflect the communication strategy which we have set on the basis of the corporate identity and the position of our client within the sector into a suitable language and design. --- Müşteriye, sektörüne ve hedef kitlesinin tüm dinamiklerine hâkim olduk ve bunlara uygun bir strateji hazırladık. Müşterimizin kurumsal kimliğini, sektör içerisindeki duruşunu baz alarak ortaya çıkardığımız iletişim stratejisini uygun bir dile ve tasarıma döküyoruz.

 • 4/4

  Result

  As a result of our studies, our aim is to establish a short-term or long-term connection between the target group and the brand. We still get involved within the work even after our joint study ends with our clients and we try to obtain measurable certain information in order to receive feedback about the results of our studies. The important thing here for us is the benefits that our client have gained as a result of our studies. Yaptığımız çalışmalar sonucunda hedef kitle ve marka arasında, kısa vadede veya uzun vadede bir bağ kurmayı hedefleriz. Müşterilerimizle ortak çalışma yaptıktan sonra işten çekilmeyiz aksine çalışmalarımızın sonucunu ve geri dönüşünü almak adına ölçülebilir kesin bilgiler elde etmeye çalışırız. Burada bizim için önemli olan müşterimizin yaptığımız çalışmalar sonucunda neler kazandığıdır.

 1. Planning
 2. Strategy
 3. Work
 4. Result